O nás

Stanovy Unie mediálních advokátů, z. s.

Spolek sdružuje odborníky z řad advokátů, podnikových právníků, mediálních poradců zaměřujících se v rámci mediálního práva na specifickou oblast ochrany osobnosti. Spolek vznikl za účelem sdružování erudovaných odborníků, kteří se skutečně zabývají problematikou ochrany osobnosti. Základní premisou je nalézt rovnováhu mezi svobodou projevu a ochranou osobnosti a v tomto ohledu podporovat dobrý obraz advokacie a odborné veřejnosti.

Zakládajícími členy spolku jsou:

  • JUDr. Eva Ondřejová, LL.M, Ph.D. - předseda spolku 
  • JUDr. Bohdan Chrenovský
  • JUDr. Miroslava Zajíčková, Ph.D.

Poslání, činnost a trvání Spolku

Spolek je učenou společností sdružující právnické i fyzické osoby se zájmem o podporu a ochranu svobody projevu a ochrany osobnostních práv.

Posláním Spolku je poskytovat prostor pro zkoumání otázek týkajících se práva na ochranu osobnosti, a to zejména prostřednictvím:

  • sledování národní a mezinárodní úpravy ochrany osobnostních práv a svobody projevu a vyvíjením iniciativy k jejímu zlepšování;
  • studia a srovnávání národní i mezinárodní judikatury, národních úprav ochrany osobnosti, projektů směřujících k vývoji, zlepšení či sjednocování těchto právních úprav;
  • účasti na studiích a aktivitách národních a mezinárodních organizací sledujících stejné cíle;
  • odborné podpory poskytované zákonodárným orgánům, úřadům, soudům a mezinárodním organizacím při přípravě legislativy a při její implementaci;
  • poskytování stanovisek k případům na národní i mezinárodní úrovni;
  • pořádání seminářů, konferencí a dalších vzdělávacích akcí v oboru práva na ochranu osobnosti.

 

Ke stažení:

Stanovy Unie mediálních advokátů, z. s.

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.